Adhyapan Padavika Prashikshan Mahavidyalaya

d-ed-building

Estd. : 1967.

Address – Rana Pratap Nagar, Krishi Nagar,
Ekvira Devi Ground, Wadgaon Road,
Yavatmal – 445
001

Telephone917232 244803

Email – appmytl01@gmail.com

Websitewww.appmytl.in

Principal – Mr Shrikant R Parbat