राणी लक्ष्मीबाई विद्यालयाचे २०१७-१८ शालांत परीक्षेत घवघवीत यश

कु. वैष्णवी राजू बोडखे
९८.४० %
शाळेत प्रथम

कु. तन्वी मंगेश कंवर
९८.०० %
शाळेत द्वितीय

कु. वैभवी गजानन माहुरे
९६.८० %
शाळेत तृतीय

राणी लक्ष्मीबाई विद्यालयाचे शालांत परीक्षेत घवघवीत यश

विशुद्ध विद्यालय द्वारा संचालित राणी लक्ष्मीबाई विद्यालयाचा सत्र २०१७-२०१८ चा १० वी चा निकाल ९५.७२ टक्के लागला. यावर्षी शालान्त परीक्षेसाठी विद्यालयातून एकूण १८७ विद्यार्थिनी बसल्या होत्या. त्यापैकी १७९ विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाल्या.

उत्तीर्ण विद्यार्थीनीन पैकी ५२ विद्यार्थीनी विशेष प्राविण्यासह उत्तीर्ण झाल्या. यातील १८ विद्यार्थीनिनी ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त करून यशोशिखर गाठले आहे. विद्यालयातील कु. वैष्णवी राजू बोडखे ९८.४० टक्के गुण प्राप्त करून प्रथम तर कु. तन्वी मंगेश कंवर ९८.०० टक्के प्राप्त करून द्वितीय क्रमाक प्राप्त केला.

कु वैष्णवी राजू बोडखे हिने संस्कृत व गणित विषयात १०० पैकी १०० गुण प्राप्त केले. कु. जुही विनोद ठाकरे हिने संस्कृत विषयात तर कु. संजना सुहास कानांव हिने गणित विषयात १०० पैकी १०० गुण प्राप्त केले. कु. वैभवी गजानन माहुरे ९६.८०, संजना सुहास कान्नव ९६.६०, कु. तनुश्री राजेंद्र मुके ९६.२०, कु. नंदिनी नरेंद्र जगदाळे ९६.६०, कु. धनश्री सुभाष आगाशे ९५.४०, कु. हितैषी मनोज नामदेववार ९४.२०, कु. ऋतुजा सुभाष आंबटकर ९०.६०, पल्लवी राजेंद्र भोयर ९१.२०, कु. इशा संजय गावंडे ९३.२०, प्रतीक्षा रामदास नेहारे ९०.४०, अनुष्का राजेश तिडके ९२.४०, जुही विनोद ठाकरे ९२.८०, अंजली भास्करराव डोळस ९०.२०, मनीषा महेश ठाकरे ९०.६०, निकिता रवींद्र खरतडे ९३.२० या सर्व विद्यार्थीनिनी ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केले.

Top